Twee verhelderende studies gepubliceerd door internationale organisaties

In 2017 publiceerde het Global Fuel Economy Initiative (GFEI) een studie « Wider, taller, heavier : evolution of light duty vehicle size over generations » (groter, hoger, zwaarder : evolutie in de afmetingen van lichte voertuigen over generaties heen).

De bevindingen zijn onthullend:

“Technische innovaties tot verbetering van de brandstofefficiëntie werden voornamelijk gebruikt om het brandstofverbruik te beperken dat het gevolg zou zijn van de aanzienlijke toename van het voertuiggewicht.”

Het GFEI is ook heel duidelijk in zijn aanbevelingen: “Er moet nagedacht worden over de invoering van streefcijfers voor de verlaging van het gemiddeld gewicht van verkochte voertuigen om een sterke stimulans te geven aan de invoering van strategieën voor gewichtsvermindering. Dit zou niet alleen het brandstofverbruik ten goede komen, maar ook de verkeersveiligheid, de slijtage van de wegen en de bezettingsgraad. Het zou ook de behoefte aan groot vermogen verminderen, en zo het gewicht van het voertuig verkleinen.

In 2017 publiceerde het International Transport Forum (ITF) een studie « Lightening up : how less heavy vehicles can help cut CO2 emissions » (‘verlichten’: hoe minder zware voertuigen bijdragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot).

De bevindingen zijn dezelfde als die van het GFEI :

“De extra massa verbruikt energie en leidt tot hogere CO2-uitstoot: een vermindering van de massa van voertuigen zou kunnen helpen om de doelstellingen voor emissiebeperking te halen.”