Het voertuig van morgen – Het dossier dat de autoconstructeurs aanspreekt op hun ethische verantwoordelijkheid.

In de publieke ruimte vormt een zware, krachtige en snelle auto met een verticaal front, een groter gevaar dan een bescheidener model dat minder zwaar, minder vermogend en minder snel is, en een vloeiender profiel heeft. Dit gegeven heeft te maken met zowel de intrinsieke gevaarlijkheid die deze karakteristieken aan het voertuig geven als met het risicovol rijgedrag dat ze bij de bestuurder induceren. Bovendien verbruikt dergelijke auto meer energie en stoot hij bijgevolg ook meer broeikasgassen en andere schadelijke stoffen uit. Deze feiten zijn uitgebreid gedocumenteerd.
De dynamiek van de automarkt van vandaag moedigt ahw. voertuigen met deze karakteristieken aan. Enkel het feit dat de automobielsector voor het snelle financiële gewin gaat, ‘verklaart’ het behoud van deze trend. Hier niet tegenin gaan, betekent zoveel als het zich ontrieven van een essentieel middel om de onfatsoenlijke maatschappelijke en milieubalans van het wegverkeer te verbeteren.

730 verkeersdoden, 4.200 zwaargewonde verkeerslachtoffers, en meer dan 2.300 doden als gevolg van luchtvervuiling: dit is het schrikbarend beeld van de slachting die jaarlijks door het wegverkeer alleen nog maar op de Belgische wegen wordt aangericht. Om hieraan op een efficiënte manier te verhelpen, moeten we een sereen resp. moreel debat voeren, waarbij de waarden centraal staan die nu naar het tweede plan verschoven zijn bij het ontwerpen van auto’s, te weten de bescherming van de gezondheid en de fysieke integriteit van personen, en de bescherming van het leefmilieu.
Geïnspireerd door deze waarden en op basis van een synthese van wetenschappelijke feiten en een analyse van de culturele, economische, morele en politieke aspecten, houden de auteurs van voorliggend dossier een pleidooi voor een strict reglementair kader waarin massa, vermogen, topsnelheid en voorprofiel van auto’s gereglementeerd worden, om zo hun gevaarlijkheid en hun CO2- en andere vervuilende uitstoot te beperken. Dit is wat de partners in het LISA Car project nastreven (Light & Safe Car: een lichte en veilige auto).