Overigens

Waartoe dient een auto?

Vervoeren van één tot negen personen over het wegennet, zonder enige lichamelijke inspanning van deze personen en met snelheden van enkele tientallen kilometers per uur.

Snelheden

Een auto die 200 km/u of meer haalt, hebben we dat nodig ?

In Europa bedraagt de maximumsnelheid op autosnelwegen 120 of 130 km/u, met als opvallende uitzondering zo wat de helft van het Duits autowegennet waar geen snelheidsbeperking geldt.

Hoe veilig zijn de Duitse autosnelwegen ?

De overgang van een regime zonder snelheidsbeperking naar een snelheidsbeperking tot 130 km/u op een traject van 62 km op de Autobahn 24 tussen Berlijn en Hamburg heeft tot een daling geleid van het aantal verkeersdoden met 58% (vergelijking van de laatste drie jaar vóór met de eerste drie jaar na de overgang).

Steeds zwaarder, steeds sneller...

Kenmerken van in Europa verkochte nieuwe auto’s in 2001 en 2016.

Masse (kg) Puissance (kw) Vitesse max (km/h)
2001 1268 74 180
2016 1392 95 191
Évolution (%) + 9,8 % + 28,4 % + 6,1 %
Masse (kg) Puissance (kw) Vitesse max (km/h) CO2 (g/km)
Allemagne 1468 109 200 125
Pays-bas 1303 87 187 108

Meer 'vierkant' en meer vervuilend...

  • Hoe zwaarder een voertuig is, hoe meer energie het nodig heeft om zich te verplaatsen.
  • Een motor die ‘geoptimaliseerd’ is om 250 km/u te halen, is meer energieverbruikend dan die van een minder snelle auto.
  • Een ‘vierkant’ voorfront, minder aerodynamisch, verhoogt het energieverbruik.

Kenmerken van nieuwe auto’s verkocht in Duitsland en Nederland in 2016

… en steeds gevaarlijker !

  • Massa en maximumsnelheid zijn doorslaggevend voor de verkeersveiligheid: er bestaat een duidelijk verband tussen de maximale kinetische energie van een auto (1/2 m vmax²) en zijn ‘gevaarlijkheid’.

  • Voertuigen met een ‘vierkant’ frontprofiel veroorzaken bij een botsing grotere schade aan de tegenpartij, en nog meer bij een aanrijding met voetgangers of fietsers.

Verontrustende evoluties

De verhoging van de massa, van het vermogen en van de topsnelheid van de voertuigen evenals de tendens naar meer ‘vierkante’/vertikale voorfronten doen de draagwijdte van de verhoogde actieve veiligheid van voertuigen deels teniet.

Sedert een vijftiental jaar krijgen alsmaar meer voertuigen een ‘vierkant’ profiel van het voorfront, geïnspireerd op de SUV, cross-over en andere 4×4’s.

Gevaarlijk gedrag

Een vals gevoel van veiligheid en het niet meer gewaarworden van de snelheid (voortkomend uit het ‘comfort’ dat zware voertuigen bieden), samen met de neiging het snelheidspotentieel van een  auto te benutten, leiden ertoe dat veel automobilisten risicovol gaan rijden.

Naar een respectvol design

“Het ‘downsizen’ van voertuigen moet worden gezien als een ontwerpfilosofie voor het produceren van voertuigen die aan de behoeften van de klant voldoen en veiliger zijn voor alle weggebruikers (zowel inzittenden van de auto’s als voetgangers)“. (European Transport Safety Council (ETSC), 2008).

Haalbaarheid van het begrenzen van snelheid, gewicht, vermogen en voorfrontontwerp.

De maximumsnelheid van vrachtwagens is begrensd. Er zijn enkel commerciële redenen waarom deze maatregel niet uitgebreid wordt tot bestelwagens (lichte bedrijfsvoertuigen) en personenauto’s.

Motorvoertuigen en hun bestanddelen zijn onderworpen aan talrijke productnormen. De massa, het vermogen, de maximumsnelheid en de frontkenmerken van auto’s zouden volgens soortgelijke normen kunnen worden beperkt.

 

Lisa Car, een lichte en veilige auto

Massa, vermogen, topsnelheid en voorfront-ontwerp van auto’s moeten worden gereglementeerd om hun potentieel gevaar en hun uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen in te perken.

Dit is wat de partners van het Lisa Car-project beogen (light and safe car).

Groeiende politieke aandacht