Parlementaire vraag aan de Europese Commissie (2021)

Op 1 april 2021 stelden twee Belgische Europarlementariërs van de EVP-fractie (Benoît Lutgen en Pascal Arimont) een vraag aan de Europese Commissie met het verzoek om een schriftelijk antwoord. De vraag was duidelijk: “1. Deelt de Commissie de doelstellingen voor milieu en verkeersveiligheid om de toekomstige normen voor personenauto’s zodanig te herzien dat zij lichter zijn, met een redelijk vermogen en een vloeiender vorm hebben?  – 2. Overweegt de Commissie een regelgevend kader of wijzigingen van bestaande normen om de massa, het vermogen, de snelheid en de afmetingen van de voorkant van voertuigen te begrenzen?”

In zijn antwoord namens de Commissie slaagde commissaris Breton erin de vraag te ontwijken: “De EU-wetgeving voorziet reeds in een uitgebreide regulering van het brandstofverbruik, de emissies en de veiligheid van voertuigen en de doeltreffendheid van deze wetgeving wordt op gestelde tijdstippen geëvalueerd”. En hij hernam de referenties van de wetteksten en hun historiek. Zonder een duidelijk antwoord te geven, zonder zich te engageren, maar wel toegevend dat “een minder agressief design van de voorkant” noodzakelijk zou zijn.