Partners

Inter-Environnement Wallonie

De Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) verenigt 150 NGO’s en verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Zij pleit voor een betere integratie van milieukwesties in Europese, federale en regionale beleidskeuzes. Tevens ontwikkelt de Federatie campagnes om burgers te mobiliseren en rolt zij proefprojecten uit die een antwoord kunnen bieden aan vraagstukken van duurzaamheid.

Ouders van Verongelukte Kinderen
Parents d’Enfants Victimes de la Route

Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE (OVK) is een nationale organisatie van families van jonge verkeersslachtoffers. De missie van de vereniging is drieledig: (1) hulp, begeleiding en steun bieden aan families die een kind verloren hebben in een verkeersongeval, (2) verbetering nastreven van de opvang en de begeleiding van families van verkeersslachtoffers door de professionelen die met hen in contact komen, en (3) actief werken aan de bewustmaking van ieders rol in de verkeersveiligheid en het bestrijden van de nog steeds te grote verkeersonveiligheid in België.

Fédération Européenne des Victimes de la Route

De Europese federatie van verkeersslachtoffers (FEVR) verenigt 25 organisaties actief in 17 landen in Europa en daarbuiten. Zij biedt hulp en bijstand aan verkeersslachtoffers en hun familieleden, en komt op voor hun rechten en voor het terugdringen van de verkeersonveiligheid. De FEVR werkt aan een betere regelgeving, met name door deel te nemen aan internationale bijeenkomsten, conferenties, seminaries en overlegrondes, maar ook door verscheidene sensibiliseringsacties. In 1995 nam zij het initiatief voor de Werelddag tot herdenking van de verkeersslachtoffers (WDoR), die thans door de Verenigde Naties erkend is en op elke derde zondag van november over de hele wereld inachtgenomen wordt.