Lisa Car

LIGHT & SAFE

Lisa Car, de auto van morgen

Lisa Car, de auto van morgen

Het Lisa Car-project streeft naar een regelgevend kader dat normen oplegt voor de massa, het vermogen, de topsnelheid en het agressieve voorfront van auto’s.

Dit met het oog op verhoging van de verkeersveiligheid en verbetering van het leefmilieu.

LETTRE OUVERTE AUX REPRÉSENTANTS POLITIQUES

Automobile :
“Light is right”.

Enkele cijfers

0 %
aandeel van auto’s en lichte utilitaire voertuigen (LUV of bestelwagens) in de totale uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie.
+ 0 %
verhoging van de CO2 uitstoot door het wegvervoer in Europa tussen 1990 en 2016.
0
doden op de Europese wegen in 2017; 213.005 zwaargewonden

Een gezamenlijk initiatief

Ouders van Verongelukte Kinderen
Parents d’Enfants Victimes de la Route