Rapport van de Senaat over de luchtkwaliteit

Op 9 juli 2018 werd door de Belgische Senaat een “Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid” aangenomen.

De aanbevelingen omvatten verschillende hoofdstukken, waarvan één gewijd aan mobiliteit. De Senaat, die de aanbevelingen door IEW geformuleerd tijdens de hoorzitting van 23 februari 2018 overnam, “beveelt aan volop te investeren in de ontwikkeling van alternatieven, zoals:[eerste alinea] lichtere, minder krachtige, minder agressieve, milieuvriendelijkere en verkeersveiligere voertuigen, zoals de LISA Car (Light and Safe Car)” (p. 43 van het rapport, hier te downloaden).