Deelneming van IEW en OVK aan het overleg over de GSR

De Europese Verordening Algemene Veiligheid (General Safety Regulation, GSR), die onder meer bepaalt aan welke kenmerken voertuigen moeten voldoen, heeft een langdurig herzieningsproces ondergaan dat in het voorjaar 2019 afgerond werd. De belanghebbende partijen werden tijdens dit proces geraadpleegd, onder meer in het najaar 2016.

IEW en OVK namen deel aan de vergadering die op 28 november 2016 in Londen werd gehouden. Zij hebben er hun pleidooi voor Lisa Car toegelicht, waarvan een schriftelijke synthese al voor de vergadering werd bezorgd (document in het Engels). IEW en OVK benadrukten met name de complementariteit van hun aanpak (beperking van de massa, het vermogen, de topsnelheid en de agressieve voorzijde van voertuigen) en die welke door de Commissie wordt voorgesteld, bestaande uit drie soorten maatregelen: rijassistentie, actieve veiligheid en passieve veiligheid.