Het voertuig van morgen

In de openbare ruimte vormt een zware, krachtige, snelle auto met een verticaal front, een groter gevaar dan een auto met bescheidener kenmerken. Hij verbruikt ook meer energie en stoot daardoor meer broeikasgassen en andere schadelijke stoffen uit. Het is daarom aangewezen te reglementeren over de massa, het vermogen, de topsnelheid en het design van auto’s.
Dit is wat de partners in het LISA Car project nastreven (light and safe car: een lichte en veilige auto). Op deze conferentie kunt u kennismaken met dit vernieuwend concept, en erover debatteren met de partners en met mensen uit de academische en de politieke wereld.

 

Download

Programma